Hjælp til sorg og depression ved tab af en nær person?

Hjælp til sorg og depression ved tab af en nær person?

Det at miste en person tæt på dig er en invaliderende tilstand. Her er det ofte ikke den normale depressionshjælp der er brug for. Hvad hjælp til sorg og depression ved tab af en nær person gør sig gældende?

Den første hjælp er folk tæt på dig, men også en mandlig eller kvindelig bedemand som Broholt Begravelse i Århus og Skanderborg er ofte de første du kommer i kontakt med. En begravelsesforretning har erfaring og ekspertise med at klare det praktiske til begravelse, helt ligesom præsten kan være den gode sjælesorger til at hjælpe din kære på vej.

Hjælp i tilfælde af dødsfald kræver er ikke den normale depressionsbehandling, for sorgen er anderledes end den ”normale” depressionstilstand.

 

Hjælp til sorg og depression ved dødsfald?

Dyb sorg kan være en invaliderende tilstand hvor du har helt andre problemer end den gængse depression. Her skal hjælpen også være tilsvarende anderledes. Ved sorg efter dødsfald af en person meget tæt på dig, er det ikke nødvendigvis noget der går over.

Et relativt nyt studie ved Columbia University School of Social Work(se her) af ledende forsker, dr. M. Kathrine Shear der også er direktør ved Center for Complicated Grief New York, underbygger studiets teori om at kompliceret sorg giver et intens savn, som måske eller måske ikke går væk igen.

Det at miste en nær person kan holde tankerne fanget om personen, og måske gå hen give dagdrømmeri i en kompliceret form der komplicerer den naturlige helingsproces som bringer en videre fra sorgen.

Studiet baggrundsviden bygger på, at omkring 9 % af ældre enker lyder af kompliceret og dyb sorg. Her kan helbredet lide skade, hvis helingsprocessen ikke bringer dig ud af sorgen.

 

Sorgreaktion?

Sorg over tabet af din mand, kone, barn, kæreste eller andet giver den psykiske reaktion som kaldes sorgreaktion. Her er behandling noget anderledes fra tabet af et arbejde som tabet af et menneske du elsker.

Tabet over en livsledsager eller anden person du elsker højt, vil kræve hjælp. De færreste vil være i stand til at tackle den tomme følelse på egen hånd.

Forløbet af en sorgreaktion er forskelligt for os alle, hvor faserne dækker over:

  • Chokfase: I starten vil mange måske gennemgå en chokfase. Det gør dig ikke i stand til at tænke eller handle rationelt i forhold hvad vi opfatter som normalen. Her kan symptomer være en reaktion med apati, måske en aggressiv adfærd, måske angstsymptomer mens andre bliver rastløse.
  • Reaktionsfase: Virkeligheden indhenter en over tid, og forståelsen af det skete vil give tanker om betydningen. Her er kropslige symptomer, angst, tristhed m.m. ganske almindelig i takt med at diverse følelser bliver vækket. Her er social kontakt med familie og venner nødvendigt, da det at være alene kan være svært at tackle. Giv accept til at lytte som pårørende eller ven, også selv om du måske tænker at tingene kører i ring. At snakke om stort set alt, er nødvendigt for den ramte i denne fase.
  • Reparationsfasen: Den næste fase er, hvor der arbejdes på at komme videre. Her kan du få mulighed for at rette tankerne mod omgivelserne omkring dig frem for sorgen. Planlægningen af livet fremefter kommer efter denne fase.

 

Kontakt med andre

Den bedste hjælp til depression og sorg er kontakt med andre. Ingen kan bære på sorg alene, og derfor er der brug for kontakt med andre, ikke for at løse ting, men for at komme igennem i de mange faser af depression, rastløshed og sorg.

Psykologhjælp er også et godt redskab, som ikke fjerner sorgen men kan være med med til at bringe dig videre fra de indledende faser, og se fremad i livet.